3.12. 2018 v 19h, benefiční koncert ve prospěch z.s. Stopa – společnosti na podporu pacientů po transplantaci kostní dřeně