Alla Breve hraje historickou hudbu z období gotiky, renesance a baroka. V bohatém repertoáru souboru jsou české a evropské písně a skladby, které zaznívají v hudebním doprovodu zobcových fléten, houslí, violoncella a dalších nástrojů (loutna, lyra). Soubor s dlouhou historií často vystupuje na hradech a zámcích, při hradních slavnostech, jarmarcích, vernisážích a jiných kulturních akcí.

Alla Breve úzce spolupracuje se souborem historických tanců La Fiamma.