Slávka Křemenáková – flétny

Je členkou ansámblu Alla Breve od jeho počátku. Navštěvovala hodiny klavíru v ZUŠ v Litomyšli. Na zobcovou flétnu se učila soukromě u Vlasty Bachtíkové a Tomáše Stavěla. Účastnila se též hudebních kursů v Kroměříži a Valticích. V současné době je pracující důchodce a hra v ansámblu je stále jejím největším koníčkem.

Věra Šustrová – zpěv, lyra, perkuse

Věra Šustrová – absolventka ČZU v Praze. Zpívání jí provází od útlého dětství a je její životní radostí. Hlasovou techniku a cit získala pod vedením své učitelky na ZUŠ v Roztokách u Prahy, paní Mgr. Aleny Pavlíkové, členky sboru Národního divadla v Praze. Členkou AB je od roku 1997.

Veronika Bernardová – zpěv

Studovala zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka. Zpívala se souborem Vaganti, později se sborem Amici musicae antiquae. Členka Alla Breve od roku 2011. Pracuje jako učitelka na základní škole – obor 1. stupeň, hudební výchova. Pro radost přátel zpívá také šansony.

Jana Hamouzová – violoncello

Vystudovala hru na violoncello na konzervatoři. Poté se několik let hudbě nevěnovala a zaměřila se na studium francouzštiny. Později vystudovala učitelství pro MŠ. Od roku 2012 pracuje jako učitelka v mateřské škole a na ZUŠ. Možnost hrát v souboru Alla breve a vrátit se tak v roce 2011 aktivně k hudbě přijala s nadšením.

Pavlína Vyhnanovská – flétny

Absolvovala základní uměleckou školu ve Vimperku, obor příčná flétna. Je bývalou členkou smíšeného pěveckého sboru ČVUT a Pražského dívčího sboru. Vystudovala lékařskou fakultu a pracuje jako radioložka. Členkou souboru Alla Breve je od roku 2009.

Markéta Petrová – flétny

Na flétnu se učila hrát v ZUŠ na Zahradním Městě u prof. Hany Tylšarové.  Navštěvovala Letní kurzy staré hudby v Bechyni , Kroměříži, Valticích (u prof. Václava Žilky, Jiřího Stivína, Marka Špeliny). Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu, nyní pracuje ve zdravotnictví. Hudba je jejím velkým koníčkem a terapií. Vždy si přála scházet se s partou muzikantů a hrát si pro radost. Se souborem AB vystupuje od roku 1986. Posluchači, kteří se na jejich koncerty a vystoupení vracejí, jsou víc než jejím splněným snem.

Jana Pošvářová – housle

Od roku 2014 hraje v souboru Alla breve na housle, které vystudovala v Plzni.

Radek Baňkowski – zpěv

“Od dětství se u nás doma zpívalo, oba rodiče rádi hráli na kytaru. Jako úplného caparta, předškoláka, mne rodiče zapsali na hru na piáno, ale dlouho jsem to nevydržel, nicméně od druhé třídy jsem již aktivně k tanci či zpěvu tíhl sám až dodnes. Mnoho let jsem zpíval ve sboru skvělého pana profesora Miroslava Košlera, z čehož dodnes čerpám. Z tanců historických se věnuji období 15., 16. a počátku 17. století a k tomu i tancům skotským a mám-li příležitost, tak i řeckým.”

Šárka Ozgová – housle

Na housle se učila v základní umělecké škole v Domažlicích, kde byla členem pěveckého sboru a orchestru Domažlice-Furh im Wald. Vystudovala VŠCHT. Nyní pracuje jako výživová poradkyně a spolupracuje se společností GreenWays. Od roku 2013 je členem Smíchovské komorní filharmonie. Hudba je jejím velkým koníčkem. V souboru Alla Breve hraje od září 2016.